Factual Corporate Investigations

Onze expertise is het verzamelen en analyseren van informatie en het vaststellen van feiten, waarmee onze opdrachtgevers weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Factual Corporate Investigations

Integriteit en professionaliteit

Fraude- en integriteitsschendingen kunnen grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Wij zorgen voor professionele en snelle oplossingen. Altijd met oog voor mensen en minimale impact op uw dagelijkse werkzaamheden.

Wij bieden de onderstaande services om uw bedrijf te beschermen

Services

Onze kernexpertise is het opstellen van feitelijke reconstructies. Welke vraag of probleem zich ook voordoet, de feiten zijn noodzakelijk om te weten hoe te handelen. Uiteraard staan wij ook klaar voor advies met betrekking tot preventie- en mitigatiemaatregelen.

Fraude & Integriteit onderzoeken

Detectie, onderzoek en preventie van fraude en integriteitsschendingen door het verzamelen van feiten en het bepalen van de juiste vervolgstappen.

Achtergrond-onderzoeken & Traceren van bezittingen

Het onderzoeken van natuurlijke- en rechtspersonen om risico’s te duiden en vermogens op te sporen.

Advisering

Wij adviseren hoe de risico’s uit financiële criminaliteit beheersbaar kunnen blijven en hoe opdrachtgevers zich kunnen voorbereiden op toekomstige incidenten en ontwikkelingen.

Training

Wij bieden trainingen aan op het gebied van fraude (preventie en detectie), corruptie en omkoping, hoe om te gaan met klokkenluidersmeldingen, het belang van policies en het opzetten en uitvoeren van een onderzoek.

Key producten

Factual Corporate Investigations levert maatwerk om maximaal van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor haar opdrachtgevers.

Key producten zijn onder andere:

Samenwerking

Triangular Group Intelligence (TGI)
Contact