Services

Onze services om uw organisatie te beschermen

Iemand valt iets op, een klacht van een klant, een klokkenluiders melding. Op vele manieren komen zaken aan het licht. Onze kernexpertise is het opstellen van feitelijke reconstructies. Welke vraag of probleem zich ook voordoet, de feiten zijn noodzakelijk om te bepalen hoe te handelen. Uiteraard staan wij ook klaar voor advies over preventie- en mitigatiemaatregelen.

Fraude & Integriteits onderzoeken

Ook in uw onderneming zult u met frauduleuze activiteiten te maken krijgen. Hoe om te gaan met dit soort incidenten is onze expertise.

Wij streven ernaar om:
- bewijzen te verzamelen
- betrokken personen identificeren
- passende juridische of disciplinaire maatregelen te faciliteren om toekomstige fraude te voorkomen en eventuele geleden verliezen te verhalen.

Voorbeelden van frauduleuze activiteiten zijn verduistering, fraude met financiële overzichten, factuurfraude, belangenverstrengeling, omkoping, corruptie en andere vormen van witteboordencriminaliteit. Schendingen van de naleving en gedrag dat in strijd is met de gedragsregels van het bedrijf zouden ook moeten worden onderzocht.

Due Diligence & Asset Tracing

Je moet weten met wie je zaken doet. In onze praktijk gaat het om een integriteitstoetsing van alle relevante informatie over de andere partij. Dit om ervoor te zorgen dat er geen verborgen risico's of aansprakelijkheden zijn die transacties of uw reputatie negatief kunnen beïnvloeden.

Volg het geld. Asset tracing is het proces waarbij het verplaatsen van activa van de ene plaats naar de andere wordt geïdentificeerd en gevolgd. Ons onderzoek omvat het verzamelen en analyseren van informatie zoals transacties, eigendom, controle over activa en financiële activiteiten.

Advisering

Externe expertise kan nodig zijn. Wij adviseren opdrachtgevers met betrekking tot het beheersen van de risico’s die voortkomen uit financiële criminaliteit en hoe zij zich kunnen voorbereiden op toekomstige incidenten en ontwikkelingen. Wij stellen werkbare oplossingen voor en/of brengen u in contact met de juiste partners om al uw (financiële criminaliteit)uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Training

Wij vinden het belangrijk om onze expertise te delen. In nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkelen wij opleidingen op maat om de meeste toegevoegde waarde voor uw personeel te garanderen. Je kunt praktische begeleiding en een casus-gestuurde aanpak verwachten die het bewustzijn en het echte begrip vergroot .

Wij bieden trainingen aan over onderwerpen zoals (maar niet beperkt tot): fraude (preventie), meldingspraktijken voor klokkenluiders en onderzoekstechnieken.

Contact